Podnikatel

Podnikatel si musí uvědomit, jaké druhy odpadů mu z jeho podnikatelské činnosti vznikají. Má za povinnost odpady třídit, odděleně shromažďovat dle druhů a ty předávat oprávněné osobě. Město Cheb umožňuje podnikatelům uzavřením smlouvy využít veřejné sběrné sítě na papír, plast, sklo a kovy.