Sběrné dvory v Chebu

Kam mohu odvézt nadměrný odpad?

Předání odpadů (vyjma stavební sutě) od občanů města je zdarma. Každý odpad má své místo předání. Neodkládejte odpady mimo nádoby a místa k tomu určená. Popelnicová stání pro nádoby na komunální odpad nejsou místem pro odložení odpadů, které patří do sběrných dvorů. Tímto chováním porušujete obecně závaznou vyhlášku města a vystavujete se možnosti postihu.

Sběrný dvůr Cheb, Klášterní 276/6, 350 02 Cheb

Pondělí–Pátek 10:00–18:00 Sobota 8:00-16.:00
Neděle zavřeno

Aktuálně : 5.-6. července 2024 je zavřeno

Děkujeme za pochopení.

Sběrný dvůr Cheb (areál ESKA), Karlova 2472/44, 350 02 Cheb

Pondělí–Pátek 7:00–16:00
Sobota 8:00–12:00
Neděle zavřeno

Aktuálně : 5.-6. července 2024 je zavřeno

Děkujeme za pochopení.