Objednávka nádob na odpady

Nádoby na třídění odpadů či pytle ke svému domu si můžete objednat pomocí tohoto formuláře.

Příklad: U svého rodinného domu mám nyní nádoby o objemu 120 litrů  na směsný komunální  odpad a 240 litrů na bioodpad. Od zavedení nového systému budou mojí nádobu na směsný komunální odpad vyvážet 1 x za 14 dní. Aby byl tento objem nádoby pro mne dostačující, mohu si zde pomocí tohoto formuláře přiobjednat nádoby na papír a plast o objemu 120 až 240 litrů dle svého uvážení.

Velikost nádoby na směsný komunální odpad se odvíjí od počtu trvale hlášených osob na dané adrese.

Počet osob Objem Nový vývoz
1–2 80 litrů 1 × 14 dní
3–4 120 litrů 1 × 14 dní
5–8 240 litrů 1 × 14 dní

 

Nadoby

Pro získání nádob(y) je nutné vyplnit požadavek prostřednictvím těchto stránek. Po ověření Vaší adresy a Vámi zadaných údajů budete zaregistrováni a následně obdržíte informaci o datu zavezení nádob. Termíny odvozu jednotlivých odpadů z Vaší adresy.

Směsný odpad
Plast
Papír
BIO
Žadatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje (jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, e-mail, případně telefon) zaslané prostřednictvím formuláře Objednávky nádob na odpady zpracovává město Cheb v  souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob a v souladu s obecně platnými právními předpisy České republiky v oblasti ochrany osobních údajů. Účelem zpracování těchto osobních údajů je podání žádosti prostřednictvím internetové aplikace fyzickou osobou a její zpětné informování o této žádosti. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě v rámci této služby po dobu, než bude vyřízena odeslaná žádost, a dále v souladu se zákonem o archivnictví a spisovým řádem města Chebu. Další informace o zpracování osobních údajů, o právech subjektu údajů a o jejich uplatňování jsou umístěny na webu města Chebu  v části Osobní údaje https://www.cheb.cz/html/osobni_udaje/gdpr.pdf.
Registrace ke svozu odpadů města Cheb
Vyplněním a zasláním objednávky nevzniká právní nárok na přistavení nádob. Vámi zaslaný požadavek bude ověřen MěÚ Cheb a o jeho vyřízení Vám bude podána zpráva.