Taxiodpad

Taxiodpad

Společnost CHETES s.r.o. ve spolupráci s městem Cheb provozuje službu pro odvoz objemného odpadu z domácností Taxi odpad. Služba je určena pro fyzické osoby s trvalým nebo povoleným pobytem na území města Cheb nebo fyzické osoby, které zde mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci.

Objemný odpad z domácností je např.: nábytek, koberce, podlahové krytiny, veškeré elektrospotřebiče, sanitární předměty, sklo, papír, kartony, bioodpad (větve, tráva, listí apod.). Bioodpad je odvážen odděleně od ostatního odpadu. Větve jsou odváženy automobilem IVECO s velkoobjemovým kontejnerem.

Z likvidace odpadů službou Taxi odpad je vyloučen veškerý podnikatelský odpad, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad a stavební odpad.

Cenu odvozu odpadu hradí objednatel před naložením odpadu na místě řidiči vozidla. Objednatel je povinen připravit odpad k naložení. Objemný odpad Vám odvezeme od pondělí do soboty. Odvoz odpadu objednávejte minimálně 48 hodin před požadovaným termínem odvozu, od pondělí do pátku mezi 7:00–15:00 na:

Jednorázová městem dotovaná cena za odvoz 1ks odpadu do objemu cca 1 m3 je

  • 100 Kč valníkovým vozidlem Renault

Máte opdadu více? Městem dotovaná cena za přistavení velkoobjemového kontejneru o objemu cca 5 m3 je

  • 700 Kč za jeden odvoz odpadu vozidlem IVECO