O projektu

Projekt má za cíl optimalizaci sběru využitelných složek komunálního odpadu.


V zástavbě rodinných domů to k nádobám na tříděný odpad bývá občas poměrně daleko. Díky připravovaným změnám Vám chceme třídění co nejvíce zjednodušit. Všechny odborné studie se totiž jednoznačně shodují v tom, že míra třídění závisí zejména na donáškové vzdálenosti k barevným kontejnerům. Čím blíže je lidé mají, tím více třídí. Nově proto nabízíme občanům, kteří bydlí v rodinných domech, možnost objednat si svoje vlastní popelnice na papír (modrá) a plast (žlutá) případně pytle. 

Jak vypadá typické složení odpadů v černých popelnicích, které jsme si ověřili rozborem u některých rodinných domů v Chebu? Zbytkového směsného odpadu, který do černých nádob skutečně patří, v nich bývá asi jen třetina. Z větší části v nich tedy zabírá místo papír, PET lahve, sklo, kartonové a igelitové obaly, bioodpad, případně železo. Tyto suroviny, které by se mohly recyklovat, se pak zbytečně vyvážejí na skládky. Je to neekologické, ale i neekonomické. 

Zbytkový odpad z černých popelnic se bude z rodinných domů nové svážet pouze jednou za 14 dnů. Sami brzy zjistíte, že to bohatě stačí. Jen bude třeba správně využívat modré a žluté popelnice, které Vám zdarma přistavíme. Inspirovali jsme se v jiných českých městech, kde to takto bez problémů funguje. 

Zlepšit třídění je jedinou cestou, jak do budoucna snížit tlak na růst poplatku za svoz odpadů. Platby za ukládání zbytkového odpadu na skládkách se totiž neustále zvyšují a v roce 2024 resp. 2030 začne platit úplný zákaz skládkování. A jen tak na okraj - víte, že popelářské auto má spotřebu kolem 60 litrů nafty na 100 kilometrů? Třídění je prostě dobré pro ekologii i peněženku každého z nás. 

Stávající veřejně přístupné kontejnery na papír, plasty a sklo zůstanou ponechány a budou sloužit občanům, kteří je mají ve vyhovující donáškové vzdálenosti, nebo třeba nemají u svých domů místo na další dvě popelnice. 

Intervaly odvozu odpadu budou následující: zbytkový odpad jednou za 2 týdny, papír jednou měsíčně, plasty jednou za 2 týdny, BIO jednou týdně (v období březen až listopad). 

Území města Cheb bude rozděleno do čtyř etap.

Vzhledem k nutnosti rozvozu velkého množství nádob bude nový systém zaváděn postupně.

1. etapa od 1. 1. 2020

Do konce roku 2019 bude probíhat svoz odpadů beze změn, jak jste zvyklí. Vámi objednané nádoby (papír, plast) budou zaváženy v průběhu prosince 2019.

pro ulice: Boženy Němcové, Březová, Bříza, Buková, Cetnov, Dolnice, Dolnická, Dřevařská, Dubová, Dvořákova, Dvůr pod lipami, Františkolázeňská, Gustava Noska, Hornická, Chlumeček, Janáčkova, Javorová, Jižní, Jilmová, Kachní kámen, Ke Skalce, Klest, Kolmá, Komorní, Komorní Dvůr, Na Hůrce, Na Svahu, Na Vyhlídce, Nad Jezem, Nezvalova, Pobřežní, Pod Hůrkou, Pod Hvězdárnou, Pod Rozhlednou, Přemysla Otakara, Severní, Skalka, Střížov, Tylova, Tyršova, U Parku, U Sídliště,  Václava Kučery, V Lipách, Zelená, Zlatá, Zlatá louka

2. etapa od 1. 4. 2020

Do konce března 2020 bude probíhat svoz odpadů beze změn, jak jste zvyklí. Vámi objednané nádoby (papír, plast) budou zaváženy v průběhu měsíce března.

pro ulice: Dřenice, Fialová, Hermannova, Horní, Horní Dvory, Hrozňatov, Chebská, Chvoječná, Jindřichov, K Dolinám, K Letišti, Kamenická, Karlovarská, Ke Kaštanům, Ke Křížům, Ke Střelnici, Konečná, Loužek, Luční, Malá, Malá Všeboř, Maškov, Na Návrší, Na Vinici, Nový Hrozňatov, Osadnická, Podhrad,  Podhradská, Potoční, Pražská, Satelitní, Slapany, Sluneční, Souběžná, Šimáčkova, Tichá, Tršnice, Tršnická, U Farmy, U Přehrady, U Rybníka, U Studánky, U Vlečky, V Úvozu, Ve Dvorech, Velká Všeboř, Všebořská, Zalomená, Zámecká, Železničářů

3. etapa od 1. 7. 2020

Do konce června 2020 bude probíhat svoz odpadů beze změn, jak jste zvyklí. Vámi objednané nádoby (papír, plast) budou zaváženy v průběhu měsíce června .

pro ulice: Antala Staška, Blanická, Dolní, Domažlická, Drážní, Jesenická, Klatovská, K Hájům, Olbrachtova, Pelhřimov, Požárníků, Rhedenská, Rohová, Rokycanská, Rolnická, Slapanská,  Sokolovská, Sportovců, Strmá, Šumavská, U Trati, Větrná, Zemědělská

4. etapa od 1. 10. 2020

Do konce září 2020 bude probíhat svoz odpadů beze změn, jak jste zvyklí. Vámi objednané nádoby (papír, plast) budou zaváženy v průběhu měsíce září.

pro ulice : 17. listopadu, Americká, Bezejmenná, Brandlova, Břehnická, Čapkova,  Dělnická, Divadelní náměstí, Dragounská, Dyleňská, Goethova, Jabloňová ,Joštova, Jungmannova, K Pomezí, Klášterní mlýn, Květná, Libušina, Máchova, Na Červeném vrchu, Na Hradčanech, Na Hrázi, Na Návrší, Na Nivách, Na Výsluní, Nerudova, Obrněné brigády, Ovocná, Osvobození, Písečná, Podhoří, Příčná, Rákosové, Sadová, Slepá, Spálená, Trnková, Truhlářská, U Skleníku, Údolní, Vančurova, V Zahradách, Vilová, Zahradní, Zátiší