Chci třídit s městem Cheb

Město Cheb nabízí podnikatelům ve městě službu, která jim usnadní povinnost odpad třídit a předávat k dalšímu využití

Město Cheb se snaží pomoc zejména drobným podnikatelů a živnostníkům při nakládání s odpady. Uvědomujeme si, že nakládání s odpady je v současné legislativě poměrně složité a nákladné. Jako jedna z mála obcí v Č.R. jsme využili zákonné možnosti přebírat živnostenské odpady. Soustředili jsem se hlavně na nakládání s vytříděnými složkami odpadu papír, plast a sklo. Svoz netříděných složek komunálního odpadu si musí podnikatel zajistit sám u firmy oprávněné k převzetí odpadů. V praxi to znamená, že pokud podnikateli vznikají při jeho činnosti výše uvedené druhy odpadu může uzavřít smlouvy na:

  1. separované složky odpadů s městem Cheb zastupované firmou CHETES s.r.o. (kontakt je uveden níže)
  2. netříděné složky odpadu s oprávněnou firmou např. CHETES s.r.o (kontakt níže, cena za službu je dle velikosti objednané nádoby)

Jako příklad můžeme uvést vzorový příklad drobného podnikatele, který provozuje kancelář s administrativní činností. S městem Cheb uzavře smlouvu na separované složky odpadu za 1 200,- Kč/rok bez DPH a u oprávněné firmy si objedná nádobu na nevytříděné složky komunálního odpadu – zbytkový komunální odpad kat. č. 200 301.

Podnikatelé mnohdy ani neví, že nádoby na tříděný odpad, rozmístěné po městě, jsou určeny výhradně na odpady z domácností a nikoli z podnikatelské činnosti (bez souhlasu města se využívání těchto nádob k odkládání odpadů z podnikatelské činnosti pokutuje částkou do výše 300 tisíc korun). Svoz separovaného odpadu vloni přišel městskou pokladnu na téměř 7 milionů korun.

Nyní je tedy možné, aby uvedené nádoby využívali také všichni podnikatelé s provozovnou na území Chebu – to ale pouze na základě uzavřené dohody a po úhradě příslušného příspěvku. Plnění povinnosti třídit a předávat k využití odpadní papír, sklo a plasty pak město podnikatelům potvrzuje dokladem, který slouží i pro příp. kontrolu jejich odpadového hospodářství inspekčními orgány.

Stáhněte si koncept smlouvy

Vyplněný návrh smlouvy můžete zaslat ve dvou vyhotovení na CHETES s.r.o. , Pelhřimovská 2268/1, 350 02 Cheb nebo elektronicky na e-mail : polak@chetes.cz.

Ceník za možnost třídit odpad z podnikatelské činnosti spolu s domácnostmi:

  • 6.000,00 Kč/ kalendářní rok – pokud se jedná o ubytovací zařízení většího charakteru (ubytovací kapacita nad 40 lůžek – (hotely, penziony, ubytovny)

  • 2.400,00 Kč/ kalendářní rok – pokud se jedná o ubytovací zařízení menšího charakteru bez vlastní restaurace (ubytovací kapacita 10 – 40 lůžek – penziony), nebo samostatné restaurační zařízení, obchodní společnosti a příspěvkové organizace zřizované městem
  • 1.200,00 Kč/ kalendářní rok, pokud se jedná o pultové provozovny (spotřební zboží, potraviny, ubytovací zařízení do 10ti lůžek (rodinné domy), sezónní bufety, kiosky,kanceláře apod.

K výše uvedeným cenám bude účtována DPH ve výši podle platných předpisů.

V případě zájmu o sepsání na separované složky odpadů s městem Cheb kontaktujte firmu CHETES s.r.o., která město pro tuto činnost zastupuje.
Michal Polák
725 557 238
polak@chetes.cz

S dalšími případnými dotazy se lze obracet na pracovníka radnice:
Martin Dvořák 
354 440 178
dvorak@cheb.cz