Jak třídit?

Plasty a nápojový karton

Do kontejneru nebo pytle patří

 • sešlápnuté PET láhve od nápojů
 • plastové obaly od potravin, fólie, polystyren
 • prázdné kelímky od jogurtů, tuků a dalších potravin
 • plastové obaly od drogistického zboží
 • ostatní plastové předměty (hračky, květináče apod.)
 • nápojové „krabice“ od džusů, mléka a mléčných výrobků (tzv. Tetrapack)
 • vín, rajského protlaku, hotových omáček apod. (tzv. Tetrapack)

Do kontejneru nebo pytle nepatří

 • textilie z umělých vláken, linolea, guma, molitan, výrobky z PVC
 • plasty znečištěné oleji a chemickými látkami
 • plasty s příměsí jiných materiálů (videokazety, kabely)
 • nádoby od léčiv
 • hygienické potřeby (zubní kartáčky, vatové tyčinky apod.)
 • nápojové kartony znečištěné zbytky potravin nebo chemickými látkami

TIP: Pokud nemáte ve svém okolí specializovanou nádobu na sběr kovu, nově je možné tento materiál vyhazovat i do žlutých nádob na plasty.

Kontejner na plast.

Papír

Do kontejneru nebo pytle patří

 • noviny, časopisy
 • kancelářský papír
 • reklamní letáky
 • knihy, sešity
 • krabice, lepenka, karton
 • nevadí papír s kancelářskými sponkami
 • není nutné odstraňovat fóliové okénko z obálek

Do kontejneru nebo pytle nepatří

 • mokrý, mastný a jinak znečištěný papír
 • uhlový a voskovaný papír
 • použité pleny a hygienické potřeby, papírové kapesníčky, ubrousky

Kontejner na papír.

 

Sklo směsné a čiré

Do kontejneru patří

 • lahve od nápojů
 • skleněné střepy
 • tabulové sklo (bez drátěné vložky)
 • skleněné předměty
 • zavařovací sklenice (prázdné)

Do kontejneru nepatří

 • keramika, porcelán
 • autosklo
 • drátěné sklo
 • žárovky,
 • zářivky
 • zrcadla

Kontejner na sklo.

 

Drobné elektrozařízení

Do kontejneru patří

 • mobily
 • tablety
 • žehličky
 • kulmy
 • fény
 • baterie a monočlánky

Do kontejneru nepatří

 • žárovky a zářivky
 • veškeré předměty jako televize, monitory a počítače, které neprojdou vhazovacím otvorem (patří do sběrných dvorů)

 

Textil

Do kontejneru patří

 • použité čisté oblečení a spárovaná obuv, hračky, kabelky, pásky

Do kontejneru nepatří

 • znečištěné a mokré oděvy a obuv

BIOodpad

Do popelnice nebo kontejneru patří

 • rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve)
 • neznečištěná zemina
 • kuchyňský bioodpad rostlinného původu (zbytky ovoce, zeleniny, slupky apod.)

Do popelnice nebo kontejneru nepatří

 • živočišné zbytky
 • maso, kosti, uhynulá zvířata
 • olej z potravin
 • obaly od potravin (sklo, plast, kov)
 • zbytky vařených jídel

 

Kovy

Do kontejneru nebo pytle patří

Do kontejnerů patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.
Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty. Samostatnou kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze kompletní.

Do kontejneru nebo pytle nepatří

Do kontejnerů na ulici nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, jež převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.

TIP: Pokud nemáte ve svém okolí specializovanou nádobu na sběr kovu, nově je možné tento materiál vyhazovat i do žlutých nádob na plasty.

Kontejner na plast.